Bugün 21 Nisan 2019, Pazar 

  Kayıt Koşulları

 

 

» Evraklar

 

 

KAYIT KOŞULLARI:


- Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak, bunu ilgili makamlardan alacağı belgeler ile kanıtlamak,
- Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar ile kanıtlamak,
- Öğrenim yılı içerisinde disiplinsiz hareketleri ile huzursuzluk yaratmamış olmak,
- Canapart içerisinde siyasi ve irticai faaliyetlerde bulunmamak,
- Yasal olmayan örgütlerle ilişkisi bulunmamak,
- Yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak sistemi ve yurda alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayısı - - - Canapart Yönetim Kurulu tarafından belirlenir,
- Canapartta kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı bulunmamak (Canapart Yönetim Kurulu Canapartta kalması sakıncalı öğrencilerin yurda alınmalarını yasaklayabilir veya Canapart ile ilişiğini kesebilir),
- Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin - affa uğramış olsalar dahi - yurda alınıp alınmayacakları Canapart Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

        1 Adet fotoğraf

·      Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi

          Kayıt esnasında velisinin bulunması

 

CANAPARTTAN YARARLANMA SÜRESİ

         Canapart,  akademik takvim boyunca siz kıymetli öğrencilerimizin hizmetindedir. Akademik eğitim takviminden sonra Canapartta kalmak isteyen öğrenciler için Canapart yönetiminin uygun bulması halinde gerekli işlemler yapılır. Canapartta kalacak öğrenciler depozito ve kalacakları gün kadar günlük ücreti  ödemek koşuluyla Canapartta kalabilirler.